Autoryzacja Nancy.Authentication.Forms

Postaram się pokazać jak użyć Nancy.Authentication.Forms dla projektu, który jest migrowany z ASP.NET MVC do platform NancyFx + PetaPoco. Połączenie NancyFx i PetaPoco wydaje się bardzo lekkim rozwiązaniem, które jest w stanie przejąć na siebie zadania ociężałego tandemu MVC + EntityFramework. Instalacja Aby skorzystać z Nancy.Authentication.Forms należy najpierw zainstalować pakiet używając NuGet

Jeśli pakiet […]

Błąd w cache Tanka Nancy Optimization

Ostatio w poście napisałem jak łączyć arkusze stylów z użyciem Tanka Nancy Optimization. Podobnie można także robić z plikami javascript. Jednakże Tanka Nancy Optimization framework zawiera pewien błąd, który powoduje zwracanie błędnych pakietów zawierających połączone pliki css lub js. Jak to? Jak to się stało? Błąd polega na tym, że połączone i spakowane wiązki są […]

Wiązanie stylów w NancyFx z użyciem Tanka Nancy Optimization framework

Podczas migracji z ASP.NET MVC do NancyFx napotykamy na problem konieczności dostosowania Razora. Poniżej opisany jest krok po kroku sposób jak aktywować możliwość używania składni wiązania arkuszy CSS znanej z ASP.NET MVC:

 Instalacja Tanka Nancy Optimization framework Framework ten implementuje funkcjonalność grupowania zarówno arkuszy CSS jak i skryptów JavaScript w wiązki (ang. bundles). Na […]