Lucy Html Extension

Biblioteka Lucy powstała jako niewielkie rozszerzenie genialnego pakietu NancyFx. Potrzeba drobnych rozszerzeń pojawiła się podczas migracji pewnego projektu ASP.NET MVC do NancyFx. Zabrakło kilku rozszerzeń ułatwiających prostą migrację szablonów Razor. Krótki zbiór porównawczy niektórych funkcji przedstawiam w poniższej tabeli ASP.NET MVC Nancy Lucy Wskazanie klasy modelu i opcjonalnie klasy bazowej dla widoku  @model TModel @inherits […]

IDisposable – wzorzec

Podam tutaj w skróconej wersji wzorzec, ponieważ chcę go mieć pod ręką dla zbrodniczej praktyki Ctrl+C, Ctrl+V. Klasa bazowa z IDisposable

Klasa dziedzicząca po klasie implementującej IDisposable

  Źródła Dispose Pattern na Developer Network Albahari, Joseph; Ben Albahari (2010-01-20). C# 4.0 in a Nutshell: The Definitive Reference