Azure Quota Exceeded

Zaliczyłem „Quota Exceeded” na bazie MsSql w Azure. Ponieważ była to aplikacja testowa, to usunąłem wszystkie dane, z tabel. Zrobiłem rebuild indeksów i oczekiwałem odblokowania dostępu. Tymczasem ku mojemu zdziwieniu:

Azure Quota Exceeded 2

Żadne 'refresh’ nie pomaga. Najciekawsze jest to, że na jednej stronie Azure podaje sprzeczne informacje.

Azure Quota Exceeded 1