Migracje Code Firtst

Po co migracje Migracje umożliwiają następujące działania na bazie danych zmiana struktury danych (dodawanie/usuwanie tabel, kolumn itp) napełnienie pustej bazy danymi inicjującymi Włączenie migracji uruchom komendę Enable-Migrations w Package Manager Console. Pamiętaj aby w polu „Default project” był zaznaczony właściwy projekt. Jeśli w projekcie jest więcej niż jeden kontekst to trzeba wskazać jego nazwę np. […]