GIT podstawy

Czym jest GIT?

Git to jeden z systemów wersjonowania plików. Dzięki niemu można zarządzać zmianami np. w plikach stanowiących kod programu. Umożliwia on rejestrowanie zmian i ich opisywanie, dzięki czemu wiadomo kto, kiedy i dlaczego dokonał modyfikacji. Umożliwia także na sięgnięcie do poprzednich wersji plików w sytuacjach awaryjnych.

Jak zacząć?

Jednym ze sposobów jest zainstalowanie Tortoise GIT. Umożliwia on m.in integrację funkcji git z powłoką Windows i dostęp do funkcji z menu podręcznego explorera.

Odtworzenie plików z GIT.

Zakładając, iż posiadamy dostęp do plików GIT i chcemy odtworzyć najświeższe wersje plików należy postępować w poniższy sposób

Sytuacja startowa: w folderze mamy jedynie folder .git jak na rysunku poniżej

Klikając prawym klawiszem na puste pole okna należy wybrać opcję TortoiseGIT -> Revert

W tym momencie pojawi się okno wyboru plików


Należy wybrać wszystkie pliki i zatwierdzić OK. Po tej operacji folder zapełni się plikami przechowywanymi w GIT.

Zatwierdzanie zmian.

Chyba wszystkie środowiska deweloperskie zawierają wtyczki współpracujące z GIT. Jednakże jeśli z jakichś przyczyn wolisz użyć TortoiseGIT to zatwierdzenie zmian może odbyć się następująco.

Z menu kontekstowego dla okna z plikami wybierz Commit

W oknie wybierz zmiany, które chcesz zatwierdzić. Początkowo może to wyglądać tak

Jak widać w przykładzie są dwie zmiany. Jedna polega na modyfikacji istniejącego pliku, druga na dodaniu nowego pliku. Należy wybrać pliki, które chcemy uwzględnić w bieżącej transakcji i dodać opis zmiany, np.

Zwyczajowo po stronie opisu używa się formy trzeciej osoby, opisując co wprowadza opisywany Commit, np. „Dodaje …”.