Projekty

EfCore.Shaman

Biblioteka wspomagająca pracę z EntityFramework Core i łatająca kilka niedociagnięć tego frameworka, jak dziwne sortowanie kolumn w tabelach, brak możliwości ustawienia COLLATION, brak możliwości zdefiniowania indeksu przez annotacje, itp.

isukces.code

Biblioteka ułatwiająca generowanie kodu C#. Sprawdza się w przypadkach kiedy tworzymy proste generatory kodu, a nie chcemy używać kombajnów pokroju Roslyn. Dostarcza klas jak CsFile, CsClass itp, dzięki czemu można tworzyć automatycznie przejrzyście wyglądające pliki z kodem źródłowych.