Migracje Code Firtst

Po co migracje Migracje umożliwiają następujące działania na bazie danych zmiana struktury danych (dodawanie/usuwanie tabel, kolumn itp) napełnienie pustej bazy danymi inicjującymi Włączenie migracji uruchom komendę Enable-Migrations w Package Manager Console. Pamiętaj aby w polu „Default project” był zaznaczony właściwy projekt. Jeśli w projekcie jest więcej niż jeden kontekst to trzeba wskazać jego nazwę np. […]

Jak dodać użytkowników do pustej bazy

Jak dodać użytkowników do pustej bazy? Rozwiązanie zaczerpnięte z http://stackoverflow.com/questions/19280527/mvc5-seed-users-and-roles 1. Dodaj poniższą metodę do \Migrations\Configuration.cs oraz jej wywołanie w metodzie Seed.

2. Przekompiluj projekt 3 Uruchom komendę „Update-Database –Verbose” w Package Manager Console. Powinna ona dać wynik mniej więcej taki: PM> Update-Database –Verbose Using StartUp project 'MyProjectName’. Using NuGet project 'MyProjectName’. Specify the […]