IDisposable – wzorzec

Podam tutaj w skróconej wersji wzorzec, ponieważ chcę go mieć pod ręką dla zbrodniczej praktyki Ctrl+C, Ctrl+V. Klasa bazowa z IDisposable

Klasa dziedzicząca po klasie implementującej IDisposable

  Źródła Dispose Pattern na Developer Network Albahari, Joseph; Ben Albahari (2010-01-20). C# 4.0 in a Nutshell: The Definitive Reference