Prosty API Controller

Kontynuuję zabawę z AspNetCore. W poprzednim artykule zrobiłem szkielet aplikacji, który udało się uruchomić. Rozgrzewka Czas na prosty kontroler API, który zwraca dane w postaci np. JSONa, które mogą zostać użyte np. w architekturze AJAX. W katalogu Controllers  należy utworzyć nową klasę  SimpleApiController, która dziedziczy z  Controller. Do tej klasy dodajemy metodę Indeks zwracającą  IActionResult.

Po skompilowaniu i […]

AspNetCore, pierwsze starcie

Postanowiłem zabrać się w końcu za przetestowanie AspNet Core. Po pierwsze stworzyłem nowy projekt Dlaczego .NET Framework? Otóż .NET Core uważam w tej chwili za mocno niedojrzały. Miałem pod górę w kilku projektach więc pomyślałem „jeszcze nie tym razem”. Kolejny krok to wybór szablonu. Wybrałem zwykłą „Web application” Po kilkudziesięciu sekundach projekt się stworzył, ściągnęły […]

Lucy Html Extension

Biblioteka Lucy powstała jako niewielkie rozszerzenie genialnego pakietu NancyFx. Potrzeba drobnych rozszerzeń pojawiła się podczas migracji pewnego projektu ASP.NET MVC do NancyFx. Zabrakło kilku rozszerzeń ułatwiających prostą migrację szablonów Razor. Krótki zbiór porównawczy niektórych funkcji przedstawiam w poniższej tabeli ASP.NET MVC Nancy Lucy Wskazanie klasy modelu i opcjonalnie klasy bazowej dla widoku  @model TModel @inherits […]

Wiązanie stylów w NancyFx z użyciem Tanka Nancy Optimization framework

Podczas migracji z ASP.NET MVC do NancyFx napotykamy na problem konieczności dostosowania Razora. Poniżej opisany jest krok po kroku sposób jak aktywować możliwość używania składni wiązania arkuszy CSS znanej z ASP.NET MVC:

 Instalacja Tanka Nancy Optimization framework Framework ten implementuje funkcjonalność grupowania zarówno arkuszy CSS jak i skryptów JavaScript w wiązki (ang. bundles). Na […]

Jak dodać użytkowników do pustej bazy

Jak dodać użytkowników do pustej bazy? Rozwiązanie zaczerpnięte z http://stackoverflow.com/questions/19280527/mvc5-seed-users-and-roles 1. Dodaj poniższą metodę do \Migrations\Configuration.cs oraz jej wywołanie w metodzie Seed.

2. Przekompiluj projekt 3 Uruchom komendę „Update-Database –Verbose” w Package Manager Console. Powinna ona dać wynik mniej więcej taki: PM> Update-Database –Verbose Using StartUp project 'MyProjectName’. Using NuGet project 'MyProjectName’. Specify the […]