Błąd w cache Tanka Nancy Optimization

Ostatio w poście napisałem jak łączyć arkusze stylów z użyciem Tanka Nancy Optimization. Podobnie można także robić z plikami javascript. Jednakże Tanka Nancy Optimization framework zawiera pewien błąd, który powoduje zwracanie błędnych pakietów zawierających połączone pliki css lub js. Jak to? Jak to się stało? Błąd polega na tym, że połączone i spakowane wiązki są […]